ประวัติ และ ประโยชน์ กีฬา เปตอง SBO

ประโยชน์ของกีฬาเปตอง SBO

กีฬาเปตองที่เล่นในทุกวันนี้คุณรู้หรือไม่ว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้าง SBO โดยเฉพาะชาวบ้านหรือข้าราชการต่างๆชอบนิยมเล่นในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหรือไม่ก็เป็นการเล่นยามว่างๆ ซึ่งบอกได้เลยว่าหากได้ลองเล่นแล้วท่านจะติดใจอย่างแน่นอน ไม่ว่าดึกแค่ไหนก็เล่นได้ Continue reading “ประวัติ และ ประโยชน์ กีฬา เปตอง SBO”

เปตองเป็นกีฬาที่การแข่งขันกันโดยมีหลายรูปแบบ

เปตองเป็นกีฬาที่การแข่งขันกันโดยมีหลายรูปแบบ มีทั้งแข่งเดี่ยวและประเภททีม แยกชาย หญิง หรือทีมผสม

– ผู้เล่นทีมละ 3 คน

นอกจากนี้ ยังสามารถทำการแข่งขันในรูปแบบดังต่อไปนี้ได้ด้วยเช่นกัน

– ผู้เล่นทีมละ 2 คน

– ผู้เล่นทีมละ 1 คน

ในทีม 3 คน นักกีฬาแต่ละคนเล่นลูกเปตองได้คนละ 2 ลูก

ในทีม 2 คน และทีม 1 คน นักกีฬาเล่นลูกเปตองได้คนละ 3 ลูก

ไม่อนุญาตให้มีการเล่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวนี้

การเล่นกีฬาเปตองนั้นจะต้องใช้ลูกเปตองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ เปตอง นานาชาติ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

( 1 ) ทำจากโลหะ

( 2 ) มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 7.05 ซม. (อย่างต่ำสุด) ถึง 8.00 ซม. (อย่างสูงสุด)

( 3 ) มีน้ำหนักระหว่าง 650 กรัม (อย่างต่ำสุด) ถึง 800 กรัม (อย่างสูงสุด) และเครื่องหมาย การค้าของผู้ผลิต และน้ำหนัก ของลูกเปตองจะต้องประทับลงบนลูกเปตอง และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน. การแข่งขันกีฬาสำหรับยุวชนอายุไม่เกิน 11 ปี อาจจะอนุญาตให้ใช้ลูกเปตองที่มีน้ำหนัก 600 กรัม และเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มม.ซึ่งผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองได้

(4) ห้ามมิให้ถ่วงลูกเปตองด้วยตะกั่วหรือทรายโดยกฎทั่วไป ลูกเปตองจะถูกห้ามปรับเปลี่ยน

แปรสภาพหรือดัดแปลง หลังจากที่บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองได้ผลิตออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามกระทำการดัดแปลงเพื่อประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความแข็งของลูกเปตอง ซึ่งถูกผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว