มารยาทที่ควรทำเมื่อดู กรีฑา

กรีฑา เป็น กีฬาที่สามารถสร้างความสนุกสนานความลุ้นละทึกไปกับกีฬาประเภทนี้ สามารถเสริมสร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้ เกมประเภทนี้ มีปัญหาที่เกิดขึ้นต่อตัวนักกีฬาเองได้น้อยเอามากๆ หากคุณสังเกตกีฬาประเภทนี้ดีๆ นั้นจะพบว่า กีฬาชนิดนี้ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม และ มิตรภาพได้เป็นอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย Continue reading “มารยาทที่ควรทำเมื่อดู กรีฑา”