ประวัติช่วงแรกของบาสเกตบอล

บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่น เพราะเป็นกีฬาที่ถูกคิดค้นขึ้นจากบุคคลเพียงคนเดียว สำหรับกีฬาประเภทอื่นส่วนมากแล้วจะเกิดจากการดัดแปลงมาจากกีฬาชนิดอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยเมื่อช่วงประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2434 ดร.เจมส์ ไนสมิท ชาวอเมริกัน

ซึ่งในขณะนั้นเป็นครูสอนวิชาพละศึกษาในประเทศแคนาดา และยังเป็นผู้ดูแลสถานที่ให้กับวิทยาลัยแห่งหนึ่งของสมาคมวายเอ็มซีเอ ปัจจุบันคือวิทยาลัยสปริงฟิลด์ ตั้งอยู่ในเมืองสปริงฟิลด์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ได้ทำการหาเกมในร่มไว้สำหรับเป็นกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว ซึ่งต้องเป็นกีฬาที่ไม่รุนแรงและเหมาะกับเล่นในโรงยิม Continue reading “ประวัติช่วงแรกของบาสเกตบอล”