แนะนำวิธีวอร์มร่างกายก่อนทำการแข่งขันกีฬา

สิ่งจำเป็นที่ไม่ควรละเลยก่อนการเล่นกีฬา คือ การอบอุ่นร่างกาย ทุกครั้งก่อนที่เราจะเล่นกีฬาไม่ว่าจะกีฬาประเภทใดก็ตามเราจะต้องทำการอบอุ่นร่างกายด้วยท่าที่เหมาะสม ซึ่งการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาจะทำให้เราได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ Continue reading “แนะนำวิธีวอร์มร่างกายก่อนทำการแข่งขันกีฬา”

การพุ่งแหลนนั้นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

อย่างที่เรารู้ๆกันว่าในการจะทำอะไรสักอย่างนั้นจุดเริ่มคือส่วนที่สำคัญของนักกีฬาที่ไม่แพ้กับกระบวนการทำเลย และในการพุ่งแหลนแต่ละครั้งนั้นจะประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกัน Continue reading “การพุ่งแหลนนั้นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้”

อาหารที่ควรรับประทานสำหรับผู้เล่นกีฬาเบสบอล

สุขภาพของนักกีฬาเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้เล่น เนื่องจากผู้เล่นจะต้องมีความพร้อมและมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถพัฒนาฝีมือในการเล่นกีฬาเบสบอล หากผู้เล่นรู้สึกว่าไม่สบายหรือมีร่างกายที่ไม่พร้อมกับการเล่นกีฬาประเภทนี้ ไม่ควรที่จะออกมาฝึกซ้อม เนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองและเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทีมอีกด้วย Continue reading “อาหารที่ควรรับประทานสำหรับผู้เล่นกีฬาเบสบอล”

เปตองเป็นกีฬาที่การแข่งขันกันโดยมีหลายรูปแบบ

เปตองเป็นกีฬาที่การแข่งขันกันโดยมีหลายรูปแบบ มีทั้งแข่งเดี่ยวและประเภททีม แยกชาย หญิง หรือทีมผสม

– ผู้เล่นทีมละ 3 คน

นอกจากนี้ ยังสามารถทำการแข่งขันในรูปแบบดังต่อไปนี้ได้ด้วยเช่นกัน

– ผู้เล่นทีมละ 2 คน

– ผู้เล่นทีมละ 1 คน

ในทีม 3 คน นักกีฬาแต่ละคนเล่นลูกเปตองได้คนละ 2 ลูก

ในทีม 2 คน และทีม 1 คน นักกีฬาเล่นลูกเปตองได้คนละ 3 ลูก

ไม่อนุญาตให้มีการเล่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวนี้

การเล่นกีฬาเปตองนั้นจะต้องใช้ลูกเปตองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ เปตอง นานาชาติ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

( 1 ) ทำจากโลหะ

( 2 ) มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 7.05 ซม. (อย่างต่ำสุด) ถึง 8.00 ซม. (อย่างสูงสุด)

( 3 ) มีน้ำหนักระหว่าง 650 กรัม (อย่างต่ำสุด) ถึง 800 กรัม (อย่างสูงสุด) และเครื่องหมาย การค้าของผู้ผลิต และน้ำหนัก ของลูกเปตองจะต้องประทับลงบนลูกเปตอง และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน. การแข่งขันกีฬาสำหรับยุวชนอายุไม่เกิน 11 ปี อาจจะอนุญาตให้ใช้ลูกเปตองที่มีน้ำหนัก 600 กรัม และเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มม.ซึ่งผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองได้

(4) ห้ามมิให้ถ่วงลูกเปตองด้วยตะกั่วหรือทรายโดยกฎทั่วไป ลูกเปตองจะถูกห้ามปรับเปลี่ยน

แปรสภาพหรือดัดแปลง หลังจากที่บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองได้ผลิตออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามกระทำการดัดแปลงเพื่อประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความแข็งของลูกเปตอง ซึ่งถูกผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว