การพุ่งแหลนนั้นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

อย่างที่เรารู้ๆกันว่าในการจะทำอะไรสักอย่างนั้นจุดเริ่มคือส่วนที่สำคัญของนักกีฬาที่ไม่แพ้กับกระบวนการทำเลย และในการพุ่งแหลนแต่ละครั้งนั้นจะประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกัน Continue reading “การพุ่งแหลนนั้นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้”