กีฬาพุ่งแหลนต้องอาศัยการเคลื่อนไหว

การพุ่งแหลนซึ่งเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำการพุ่งแหลนออกไปจากจุดที่กำหนดไว้ให้ได้ระยะทางไกลที่สุด โดยแหลนจะพุ่งออกไปในทิศทางที่ถูกต้องและด้วยลักษณะของการพุ่งแหลนที่ต้องมีการใช้แรงเป็นจำนวนมากในขณะที่ผู้เล่นหรือนักกีฬากรีฑาหยุดอยู่กับที่นั้น รวมไปถึงการพุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและมีความยาวมากพอสมควร Continue reading “กีฬาพุ่งแหลนต้องอาศัยการเคลื่อนไหว”