มารยาทที่ควรทำเมื่อดู กรีฑา

กรีฑา เป็น กีฬาที่สามารถสร้างความสนุกสนานความลุ้นละทึกไปกับกีฬาประเภทนี้ สามารถเสริมสร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้ เกมประเภทนี้ มีปัญหาที่เกิดขึ้นต่อตัวนักกีฬาเองได้น้อยเอามากๆ หากคุณสังเกตกีฬาประเภทนี้ดีๆ นั้นจะพบว่า กีฬาชนิดนี้ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม และ มิตรภาพได้เป็นอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย Continue reading “มารยาทที่ควรทำเมื่อดู กรีฑา”

กีฬาพุ่งแหลนต้องอาศัยการเคลื่อนไหว

การพุ่งแหลนซึ่งเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำการพุ่งแหลนออกไปจากจุดที่กำหนดไว้ให้ได้ระยะทางไกลที่สุด โดยแหลนจะพุ่งออกไปในทิศทางที่ถูกต้องและด้วยลักษณะของการพุ่งแหลนที่ต้องมีการใช้แรงเป็นจำนวนมากในขณะที่ผู้เล่นหรือนักกีฬากรีฑาหยุดอยู่กับที่นั้น รวมไปถึงการพุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและมีความยาวมากพอสมควร Continue reading “กีฬาพุ่งแหลนต้องอาศัยการเคลื่อนไหว”