มารยาทกีฬาฮอกกี้และการเต้นลีลาศ โดย SBOBET

มารยาทที่ดีในการเล่นกีฬาฮอกกี้ SBOBET

กีฬาฮอกกี้เป็นกีฬาที่มีมาตั้งแต่ในอดีตโดยการแข่งขันจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 11 คน และแข่งกันโดยใช้ไม้ตีลูกพัค SBOBET ซึ่งมีลักษณะกลม และแข็ง ให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้าม โดยในระหว่างการแข่งขันจะต้องไม่ให้ลูกพัคสัมผัส ถูกหรือโดนส่วนไหนของร่างกายโดยเด็ดขาด เว้นแต่ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาประตูเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสลูกพัคได้ แต่ได้ในเฉพาะเขตประตูของตนเท่านั้น ซึ่งในการเล่นกีฬาฮอกกี้ที่ดีนั้น SBOBET ก็ควรมีมารยาทและข้อควรปฏิบัติในการเล่นที่ดี เพราะกีฬาฮอกกี้เป็นกีฬาที่คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้เล่นและผู้ชมเป็นสำคัญเสมอ โดยมารยาทที่ดีที่ผู้เล่นควรปฏิบัติตามมี ดังนี้

-ผู้เล่นต้องไม่เล่นบอลด้วยด้านนูนหรือด้านหลังของไม้

-ผู้เล่นต้องให้เกียรติทั้งเพื่อนร่วมทีมและผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

-ผู้เล่นต้องไม่ยกไม้ขึ้นเหนือ SBOBET ศีรษะของผู้เล่นและไม่เล่นลูกสูงเหนือไหล่

-ผู้เล่นต้องไม่ถ่วงเวลาในการเล่น

-ผู้เล่นต้องไม่หยุดหรือจับลูกบอลด้วยมือ

-ผู้เล่นต้องไม่บังคับหรือขู่เข็ญให้ฝ่ายตรงข้ามทำผิดโดยไม่เจตนา

-ผู้เล่นต้องไม่ใช้ไม้หรือลำตัว SBOBET เข้ไปขัดขวางฝ่ายตรงข้าม

-ผู้เล่นต้องไม่งัดลูกบอลใส่ฝ่ายตรงข้ามโดยเจตนา

-ผู้เล่นต้องไม่ใช้เท้าหรือขาเพื่อที่จะช่วยค้ำยันไม้ในการแย่งบอลจากฝ่ายตรงข้าม

-ผู้เล่นต้องไม่วิ่งไปหลังประตู

-ผู้เล่นต้องไม่ขว้างปาสิ่งของใส่ผู้เล่นคนอื่น และผู้ตัดสิน

-ผู้เล่นควรเคารพผลการตัดสิน และต้องเคารพผู้ตัดสินด้วย

การเล่นกีฬาฮอกกี้นั้นปัจจุบันจะนิยมเล่นกันทั้งบนสนามหญ้าและบนลานน้ำแข็ง SBO ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์กีฬาฮอกกี้หญิงระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจัดตั้งสมาคมกีฬาฮอกกี้ชายขึ้นอีกด้วย

มารยาท SBOBET ในการเต้นลีลาศ

ลีลาศ เป็นหนึ่งในกีฬาที่เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นหนึ่งในกีฬาที่ไม่ต้องใช้พละกำลังมากลีลาศนั้นถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยลีลาศเป็นกิจกรรมการเข้าจังหวะกับดนตรีที่มีท่วงท่าที่สวยงาม อ่อนช้อย ทางเข้า SBOBET เร้าอารมณ์และดูแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน และโดยปกติแล้วลีลาศเป็นจะเป็นการจับคู่เต้นกันระหว่างชายและหญิง ดังนั้นทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจึงควรมีมารยาทที่ดีต่อกัน ดังนี้

-ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด มีความถูกต้องตามกาลเทศะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้ต่อตนเอง

-ควรชำระล้างร่างกายให้สะอาด และกำจัดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ที่จะไปทำลายภาพลักษณ์ทั้งของตนเองและคู่เต้น

-ไม่ควรเลือกคู่เต้นที่เป็นเพศเดียวกันกับตนเอง

-ไม่ใช้น้ำหอมหรือเครื่องสำอางที่มีกลิ่นฉุนมากเพราะจะเป็นการสร้างความรำคาญต่อคู่เต้นของตนได้

-ควรฝึกซ้อมท่าเต้นในจังหวะต่างๆเองก่อน SBOBET เพื่อเป็นการสร้างจุดสนใจในการเต้นลีลาศให้แก่ตนเอง

-สุภาพบุรุษควรให้เกียรติสุภาพสตรี และบุคคลอื่นก่อนในทุกกรณี

-หากสุภาพบุรุษท่านใดที่ได้เชิญสุภาพสตรีไปร่วมงานด้วย ควรไปรับและไปส่งสุภาพสตรีด้วย

-ควรรักษาเวลาในการไปร่วมงาน ไม่ควรไปสาย โดยที่ไม่มีเหตุผลที่จำเป็น

-ในขณะที่มีการเต้นลีลาศไม่ควรสูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือขนมขบเคี้ยวใดๆทั้งสิ้น

-ไม่พูดอะไรที่ไปทำลายบรรยากาศการเต้น เช่น พูดปมด้อยของตนเองหรือคู่เต้นของตน

-ไม่ดื่มของมึนเมาก่อนไปร่วมงาน เพราะถือเป็นการไม่ให้เกียรติผู้จัดงานและเพื่อนที่มาร่วมงาน

การเต้นลีลาศนอกจากจะเป็นกีฬาที่มีท่วงท่าที่สวยงายแล้วนั้น SBOBET ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมาก เช่น ช่วยให้กำลังอยู่ตัว หัวใจแข็งแรง และระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้การเต้นลีลาศยังทำให้ผู้เต้นมีความสุข สนุกสนานและได้สังคม ได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆอีกด้วย