แนะนำวิธีวอร์มร่างกายก่อนทำการแข่งขันกีฬา

สิ่งจำเป็นที่ไม่ควรละเลยก่อนการเล่นกีฬา คือ การอบอุ่นร่างกาย ทุกครั้งก่อนที่เราจะเล่นกีฬาไม่ว่าจะกีฬาประเภทใดก็ตามเราจะต้องทำการอบอุ่นร่างกายด้วยท่าที่เหมาะสม ซึ่งการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาจะทำให้เราได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาจะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและตื่นตัวได้ดี จึงสามารถช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยให้แก่กล้ามเนื้อระหว่างการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย

2. ก่อนการเล่นกีฬาทุกครั้ง เราควรอบอุ่นร่างกายในท่าที่เหมาะสมเช่น การวิ่งเหยาะ ๆ เป็นเวลา 5 – 10 นาที นอกจากนั้นควรมีการยืดกล้ามเนื้อในแต่ละครั้งเป็นเวลา 20 นาที และควรปฏิบัติอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งจะช่วงให้สภาพร่างกายตื่นตัวก่อนเล่นกีฬา

3. การอบอุ่นร่างกายก่อนแข่งกีฬาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาให้ดีขึ้นอีกด้วย เพราะกล้ามเนื้อตื่นตัว กระชับ พร้อมสำหรับเล่นกีฬา และสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่แข่งกีฬาหรือฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้เราสามารถแข่งขันหรือการฝึกซ้อมกีฬาได้อย่างเต็มที่หลังจากที่ได้ทำการอบอุ่นร่างกาย

4. การอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาจะช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บอื่น ๆ อีก เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพราะถ้าเราไม่อบอุ่นร่างกายก่อนที่จะเล่นกีฬา อาจทำให้ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันได้

จากที่กล่าวมาเบื้องต้นเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา SBOBET ดังนั้นก่อนเล่นกีฬาทุกครั้ง เราจึงควรทำการอบอุ่นร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บที่จะตามในภายหลัง