มารยาทที่ควรทำเมื่อดู กรีฑา

กรีฑา เป็น กีฬาที่สามารถสร้างความสนุกสนานความลุ้นละทึกไปกับกีฬาประเภทนี้ สามารถเสริมสร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้ เกมประเภทนี้ มีปัญหาที่เกิดขึ้นต่อตัวนักกีฬาเองได้น้อยเอามากๆ หากคุณสังเกตกีฬาประเภทนี้ดีๆ นั้นจะพบว่า กีฬาชนิดนี้ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม และ มิตรภาพได้เป็นอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากการปฏิบัติตัวของนักกีฬาในสนามที่ควรจะมีน้ำใจต่อกันและกันแล้ว สิ่งๆหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือ การปฏิบัติตัวของนักเชียร์กีฬาที่ดี การเป็นดูที่มีมารยาท ทั้งต่อตนเอง และ ผู้คนรอบข้าง นั่นหมายถึง การไม่กระทำอะไรก็ตามที่เป็นการกระทำเยาะเย้ย ถากถางต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม จนทำให้เกิดอารมณ์ไม่พอใจต่อกัน

และส่งผลต่อการเกิดความรุนแรงขึ้นมาในภายหลัง การมีระเบียบวินัยในการรักษาความสะอาดที่ดีต่อสถานที่ กล่าวคือ การไม่ทำให้สถานที่รับชมหรืออัศจรรย์ต้องสกปรกเปรอะเปื้อน ไม่ควรนอนหรือทำสิ่งที่เรียกได้ว่า เอาเปรียบผู้ชมรอบข้างจนน่ารังเกียจ นอกจากนี้หากพบว่า ผู้แข่งขัน กีฑา ที่ตัวเองชื่นชอบนั้น มีอันพ่ายแพ้ ก็อย่างได้ทำตัวพาลใส่คนอื่น เพราะจะทำให้ กีฑา เสียอรรถรสในการรับชมเป็นอย่างมากเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว หวังว่าคุณจะรับขมเกมกีฑา ได้อย่างมีความสุข และ สนุกไปกับเกม โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในระหว่างนั้นเลย

ประวัติความเป็นมาของกรีฑาในประเทศไทย

ในประเทศไทยนั้น เราเริ่มรู้จักกับการ วิ่งแข่ง มานานเหมือนกัน แต่หากเป็นการแข่งขันแบบกรีฑา น่าจะมาจาก กระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ) ที่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการแข่งขันกรีฑาในประเทศไทย โดยมีการจัดการแข่งขันกรีฑาระดับนักเรียน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเป็นประจำทุกปี และได้จัดตั้งให้มีสมาคมกรีฑาสมัครเล่นประเทศไทยขึ้น

ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกรีฑาในบ้านเรา ซึ่งไม่ว่าจะผ่านมากี่สมัยไทยก็มีนักกรีฑาที่สร้างชื่อเสียงมากมายหลายคน ในระดับอาเซียน และ ระดับเอเชียในบางรายการด้วย แม้ว่าในปัจจุบัน กรีฑาจะเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจเป็นครั้งคราวต่างจากกีฬาชนิดอื่นๆ ที่มีการแข่งขันบ่อยๆ แต่สมาคมกรีฑาฯ ก็ไม่ได้หยุดพัฒนานักกีฬา

มีการจัดการแข่งขันในระดับนักเรียน และ เยาวชน เพื่อเฟ้นหานักกรีฑาใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมชาติอยู่เสมอๆ จะเห็นได้จากการจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ , กีฬาเยาวชน, กีฬาเขตต่างๆ ซึ่งมีการแข่งขันกรีฑาทุกประเภทและมีนักกรีฑาใหม่ๆที่น่าสนใจทุกปีและหลายคนสามารถเข้าสู่ทีมชาติได้จากการแข่งขันเหล่านี้