การพุ่งแหลนนั้นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

อย่างที่เรารู้ๆกันว่าในการจะทำอะไรสักอย่างนั้นจุดเริ่มคือส่วนที่สำคัญของนักกีฬาที่ไม่แพ้กับกระบวนการทำเลย และในการพุ่งแหลนแต่ละครั้งนั้นจะประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ การยืนเตรียมตัวก่อนการพุ่งแหลน การเคลื่อนไหวก่อนการพุ่งแหลน การพุ่งแหลน และการทรงตัวหลังจากพุ่งแหลนโดยสำหรับการเคลื่อนไหวก่อนการพุ่งแหลนนั้นจะมีลักษณะดังนี้

การเคลื่อนไหวก่อนการพุ่งแหลนจะเริ่มต้นจากการที่ผู้เข้าทำการแข่งขันเริ่มยืนตรงให้เท้าทั้งสองขนานกัน เว้นระยะห่างกันพอสมควร จากนั้นให้เริ่มก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าวหากถือแหลนด้วยมือขวา และสลับกันเมื่อถือแหลนด้วยมือซ้ายในทุกขั้นตอน แต่ถ้าหากในขณะที่ยืนอยู่นั้นเท้านำเป็นเท้าซ้ายอยู่แล้วเท้าตามด้วยเท้าขวา SBOBET ในกรณีนี้ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องก้าวเท้าซ้ายต่อไปอีก แต่ให้เริ่มขั้นต่อไปคือการทิ้งน้ำหนักตัวมาที่เท้าขวาได้เลย พร้อมๆกับการงอเข่าขวาลง และเอนลำตัวมาข้างหลัง หลังจากนั้นมือขวาที่ถือแหลนดึงแหลนมาด้านหลัง บิดไหล่ขวาตามมาข้างหลัง ส่วนมือซ้ายให้ยกขึ้นและงอข้อศอกเล็กน้อย ก่อนเหยียดไปข้างหน้าในทิศทางที่จะพุ่งแหลนขึ้นไป ตามองไปที่แนวปลายแหลนเพื่อเตรียมที่จะพุ่งแหลนนั่นเอง