กีฬาพุ่งแหลนต้องอาศัยการเคลื่อนไหว

การพุ่งแหลนซึ่งเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำการพุ่งแหลนออกไปจากจุดที่กำหนดไว้ให้ได้ระยะทางไกลที่สุด โดยแหลนจะพุ่งออกไปในทิศทางที่ถูกต้องและด้วยลักษณะของการพุ่งแหลนที่ต้องมีการใช้แรงเป็นจำนวนมากในขณะที่ผู้เล่นหรือนักกีฬากรีฑาหยุดอยู่กับที่นั้น รวมไปถึงการพุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและมีความยาวมากพอสมควร

ผู้เล่นหรือนักกรีฑาต้องอาศัยการเคลื่อนไหวและการบังคับแหลนที่ดีมากในการพุ่งแหลนออกไปให้ได้ระยะทางที่ไกลและปลอดภัยสำหรับผู้เล่นเอง ผู้เล่นหรือนักกรีฑาที่ดีสำหรับการพุ่งแหลนจึงจะต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะที่สำคัญ คือ

1. ผู้เล่นหรือนักกรีฑาพุ่งแหลนนั้นจะต้องมีรูปร่างสูงใหญ่

2. ผู้เล่นหรือนักกรีฑาพุ่งแหลนนั้นต้องมีกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นกลีบยาว มีแขนขาที่ยาว และมีกำลังหรือความแข็งแรงมาก

3. ผู้เล่นหรือนักกรีฑาพุ่งแหลนนั้นต้องมีการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทต่างๆที่สัมพันธ์กันดีมาก

4. ผู้เล่นหรือนักกรีฑาพุ่งแหลนนั้นต้องมีความรวดเร็วในการออกแหลน

สิ่งที่สำคัญในการพุ่งแหลนก็คือแขนนั่นเอง SBOBET เพราะจะต้องใช้แรงจากแขนเป็นหลักเพื่อทำการพุ่งแหลนออกไป