SBOBET แนะนำ ความหมายของบัตรเหลืองกีฬาเซปักตะกร้อ

ความหมายของบัตรเหลืองในกีฬาเซปักตะกร้อ

ในระหว่างการแข่งขันถ้าผู้เล่นกระทำความผิดจะถูกตักเตือนด้วยบัตรเหลือง ซึ่งบัตรเหลืองที่ได้รับแต่ละใบจะมีความหมายดังนี้ 

1. บัตรเหลืองใบแรก จะหมายถึงเป็นการตักเตือน

2. บัตรเหลืองใบที่สอง ในการแข่งขันรายการเดิมและเป็นผู้เล่นคนเดิมจะถูกให้พักการแข่งขัน 1 เกม

3. บัตรเหลืองใบที่สาม ในการแข่งขันรายการเดิมและเป็นผู้เล่นคนเดิมหลังจากถูกพักการแข่งขันไป 1 เกมแล้ว vrsbobet.com/ https://vrsbobet.com/ ถ้ายังได้บัตรเหลืองจะถูกให้พักการแข่งขันเพิ่มอีก 2 เกม และถ้าเป็นการแข่งขันระดับประเทศจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา

4. บัตรเหลืองใบที่สี่ หลังจากที่ถูกพักการแข่งขันไปแล้ว 2 เกม ในการแข่งขันรายการเดิมและผู้เล่นคนเดิมจะถูกทำโทษให้พักแข่งขันในเกมต่อไป และในรายการแข่งขันครั้งต่อไปที่มีการรับรองการแข่งขันโดยองค์กรกีฬาตะกร้อจนกว่าจะมีการพิจารณาจากคณะกรรมอนุญาตให้สามารถลงแข่งได้

5. ได้รับบัตรเหลืองพร้อมกัน 2 ใบ SBO https://vrsbobet.com/
สำหรับผู้เล่นคนเดิมและการแข่งขันเดียวกันจะถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน 2 เกม

6. ได้รับใบแดง นอกจากใบเหลืองแล้วยังมีใบแดงที่ใช้ในการแข่งขันถ้าผู้เล่นได้รับจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที และจะถูกห้ามแข่งขันทุกรายการที่มีการรับรองโดยองค์กรตะกร้อจนกว่าคณะกรรมการจะพิจารณาและอนุญาตให้ลงแข่งได้

ดังนั้นถ้าไม่อยากให้ถูกลงโทษก็ควรเล่นให้ถูกกติกา SBOBET https://vrsbobet.com/ เพราะบางครั้งถ้าภายในทีมมีนักกีฬาโดนทำโทษหลายคน โดยเฉพาะประเภททีมเดียวก็อาจจะทำให้ผู้เล่นไม่พอลงสนามจะมีผลให้ถูกปรับเป็นฝ่ายแพ้ในเกมนั้นไปได้เลย